Podnikové vzdělávání zaměstnanců-výzva 97

Cíl projektu:

Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.